Stäng

Formulär för rotarbete

Kundinfo
FastighetsinfoFördelning ROT-avdrag

* Har avdrag för HUS-arbete utnyttjats under året, skall intyg från Skattemyndigheten bifogas. Med hjälp av BankID kan du lätt logga in på skatteverkets hemsida och ta ut denna info.

Godkända filtyper: zip, rar, txt, doc, docx, pdf
Max storlek per fil: 1024kb.Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning har M Leeman Entreprenad
i efterhand rätt att kräva kunden på motsvarande belopp.

Jag har tagit del av det ovan nämnda