Tillbaka

Projekt:

Nybyggnation Solskiftet i Munka-Ljungby

Beställare:

Ängelholmshem

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Påbörjat:

2011-12-00

Avslutat:

2013-03-01

Info:

Sofierogatan, Munkaljungby. Totalentreprenad av hyresrätter, alla med egen täppa. 29 lägenheter under uppförande i första etappen. Beställare; Ängelholmshem.
Tillbaka

Tel. 0431 - 821 25         info@leemanentreprenad.se