Tillbaka

Projekt:

Spoven

Beställare:

Melin förvaltnings AB

Påbörjat:

2011-01-01

Avslutat:

2012-05-01

Info:

Ombyggnation Familjecentral; bvc, vårdcentral. Konferencerum.
Tillbaka

Tel. 0431 - 821 25         info@leemanentreprenad.se