Kvarteret Sågcrona
Kvarteret Sågcrona
Utfört: januari 2019

Kontakt

Magnus Leeman
Tel: 0709-25 50 08
E-post: magnus@leemanentreprenad.se

32 hyresrätter

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: GBJ Construction