Entreprenad

Vi hanterar större projekt för företag och kommuner.

Helhetslösningar för bästa resultat

Vår främsta specialitet är totalentreprenader, både vad gäller nyproduktioner och om- och tillbyggnader. Totalentreprenad innebär att vi sköter hela processen från början till slut, ett arbetssätt som gynnar alla parter. Tillsammans med er som kund ser vi inledningsvis över projektet och vad ni kan förvänta er av oss, därefter tar vi fram den mest optimala lösningen. 

Under hela projektets gång för vi en kontinuerlig dialog med er för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Tack vare lång erfarenhet och ett väletablerat kontaktnät, kan vi snabbt och smidigt anlita specialiserade underentreprenörer för varje enskild projekt.

KONTAKT

Martin Dahlberg
Tel: 0431-30 24 04
E-post: [email protected]

Övriga kontaktuppgifter

Referensobjekt

Kommer inom kort.