Leeman Entreprenad AB

Entreprenad, Byggservice & Anläggning

Om oss

Leeman Entreprenad utför bygg och anläggningsuppdrag i Nordvästra Skåne. Vi strävar efter att vara den naturliga samarbetspartnern för såväl befintliga som nya kunder. Kundens intresse sätts alltid i centrum och vi arbetar aktivt för god lönsamhet för båda parter. 

Företaget grundades 2008 av Magnus Leeman. Vi är idag cirka 60 anställda.

Leeman Entreprenad utför nybyggnation, renoveringar, om och tillbyggnader för våra kunder som främst består av professionella beställare, både offentliga sektorn och privata bolag. Vi gör dessutom en del arbeten för bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi utför markarbeten genom vårt dotterbolag Leeman Entreprenad Mark

Vi arbetar enl. Byggföretagens ledningssystem benämnt Povel som motsvarar ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1

Vision

Vi ska genom våra duktiga medarbetare vara förstahandsvalet för beställare av bygg och anläggningsarbeten i nordvästra Skåne.

Affärsidé

Vi strävar efter att vara den naturliga samarbetspartnern för såväl befintliga som nya kunder. Kundens intresse sätts alltid i centrum och vi arbetar aktivt för god lönsamhet för båda parter.

Sponsring

Vårt hjärta brinner för ungdomsidrott och ideella föreningar. Under 2023 sponsrar vi: