GDPR

Policy för personuppgiftshantering

GDPR & Personuppgifter

Syftet med denna policy är att säkerställa att Leeman Entreprenad hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras