Hembygdsparken
Hembygdsparken
Utfört: januari 2018

Nybyggnad tak över sittplatser i Hembygdsparken Ängelholm

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Ängelholms Hembygdsförening

MAGNUS LEEMAN

VD, arbetschef Byggservice
Tel: 0431-30 24 01
E-post: magnus@leemanentreprenad.se