Lingvallen
Lingvallen
Utfört: januari 2018

Idrottshall

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Gymnastikföreningen Syd

MAGNUS LEEMAN

VD, arbetschef Byggservice
Tel: 0431-30 24 01
E-post: magnus@leemanentreprenad.se