Lingvallen
Lingvallen
Utfört: januari 2018

Kontakt

Magnus Leeman
Tel: 0709-25 50 08
E-post: magnus@leemanentreprenad.se

Idrottshall

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Gymnastikföreningen Syd