Sally Bauer
Sally Bauer
Utfört: januari 2018

Tillbyggnad skola

Entreprenadform: Generalentreprenad

Beställare: Sally Bauer Skolan

MAGNUS LEEMAN

VD, arbetschef Byggservice
Tel: 0431-30 24 01
E-post: magnus@leemanentreprenad.se