Räckesbutiken
Räckesbutiken
Utfört: augusti 2019

Nybyggnad av produktionshall ca 2000 m2 BTA. Nybyggnad kontor ca 600 m2 BTA, samt ombyggnad av befintliga lokaler ca 300 m2 BTA.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Leeman & Olsson

MAGNUS LEEMAN

VD, arbetschef Byggservice
Tel: 0431-30 24 01
E-post: magnus@leemanentreprenad.se