Engelholms Glass
Engelholms Glass
Utfört: december 2019

Kontakt

Magnus Leeman
Tel: 0709-25 50 08
E-post: magnus@leemanentreprenad.se

Tillbyggnad befintlig lokal 1600m2. Hall med lastkaj och frysrum, tillgänglighet, ny infart.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Engelholms Glass AB