Engelholms Glass
Engelholms Glass
Utfört: december 2019

Tillbyggnad befintlig lokal 1600m2. Hall med lastkaj och frysrum, tillgänglighet, ny infart.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Engelholms Glass AB

MAGNUS LEEMAN

VD, arbetschef Byggservice
Tel: 0431-30 24 01
E-post: magnus@leemanentreprenad.se