Kv Sågcrona
Kv Sågcrona
Utfört: december 2019

72 hyreslägenheter om 9 huskroppar.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: GBJ bygg, GBJ Construction AB

Kontaktperson på detta projekt är:

Martin Dahlberg

martin.dahlberg@leemanentreprenad.se

Tel: 0709-255 833